Отстъпка

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Базова Месечна Цена Количествена Отстъпка
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

Contractual discount is given if you prepaid for a longer period.

Период на Договора Договорена Отстъпка
Месечни -
тримесечие 5%
Половин година 10%
Годишно 15%

Reseller discount: Resellers enjoy an additional 15% discount over retail prices.

Няколко отстъпки могат да бъдат приложени заедно само ако сте изпълнили всяко условие.

Внимание: Персоналът на Hyperspin разбира само Английски и не може да комуникира с Вас на Български. Запишете се към нашият официален Български реселър за да използвате Български поддръжка.