Отстъпка

Количествена отстъпка се дава на база основна месечна цена. Колкото по-вече тестове купувате, по-голяма отстъпка ще получите.

Базова Месечна Цена Количествена Отстъпка
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

Договорена отстъпка се дава ако предплатите за по голям период.

Период на Договора Договорена Отстъпка
Месечни -
тримесечие 5%
Половин година 10%
Годишно 15%

Реселърска отстъпка: Реселърите получават допълнително 15% отстъпка над цените за крайни клиенти.

Няколко отстъпки могат да бъдат приложени заедно само ако сте изпълнили всяко условие.

Notice: Hyperspin staff only understand English and cannot communicate with you in Български. Sign up with our official Български reseller to enjoy Български support.