Уеб Сайт Мониторинг

24 x 7 x 365 без прекъсване Уеб Сайт Мониторинг

Освен ако не сте робот, за Вас е неудобно да проверявате постоянно дали Вашият сайт е достъпен. Оставете тази прецизна работа на нашата автоматизирана услуга и се наслаждавайте на живота!

HTTP & HTTPS

Ние Ви даваме да следите HTTP и HTTPS на произволен порт.

GET & POST

Ние поддържаме GET и POST методите. Вие можете да укажете точния URL който да бъде следен, и дори да включите стринг със заявка в URL например като http://yoursite.com/cart?productid=13 . POST метода позволява да се тества изпращане на форми, което е много удобно при тестване на shopping carts, контактни форми, форми за влизане, търсещи функции и др.

Аутентикация, Cookies, Редиректвания

Ние можем да мониторираме всяка страница включително и тези които изискват аутентикационно куки. Нашата система следва редиректите, така че ние сме сигурни че крайната страница е достижима

Проверка Съдържанието на Страница (Проверка на Ключови Думи)

You can specify optional keywords that must (or must not) appear on the page. This is very useful in making sure your page is returning the desired result. Suppose you have a shopping cart that shows computer products from a database, you can request our system to check for keywords such as "laptop", "printer" and "monitor". You will be notified if we can't find these keywords on the page. Likewise, you can specify keywords that must not appear, such as "an error occurred", "database error", "scripting error", "hacked" etc.

Стандартни Характеристики

  1. Email, SMS и мобилни push предупреждения за прекъсване
  2. Ъптайм & отчет за производителността
  3. Покажи "Отчет за Състоянието" на твоя сайт
  4. Изпрати заявка за рестарт докато има downtime
  5. Глобални точки за мониторинг
  6. Елиминиране на фалшивите аларми
  7. Без софтуер за инсталиране
  8. Виж подробни характеристики
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.