Ποιος Ελέγχει τον Server Μου

Παρακαλώ εισάγετε το hostname / διεύθυνση IP του server σας και θα απαριθμήσουμε όλους τους λογαριασμούς που ελέγχουν τον server σας.

Χρειάζεται να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία εάν ο server σας έχει πολλαπλά hostnames ή διευθύνσεις IP (πχ. abc.com, www.abc.com, mail.abc.com, 123.123.123.123, κλπ).

Εισάγετε μόνο ένα hostname / διεύθυνση IP κάθε φορά, επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής εάν χρειάζεται.

Σημείωση: Το προσωπικό της Hyperspin επικοινωνεί μόνο στα αγγλικά και δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σε Ελληνικά. Εγγραφείτε στο επίσημο Ελληνικά μεταπωλητή για να λάβετε Ελληνικά υποστήριξη.