همکاری

در صورت تمایل می توانید سوالات خود را درباره نمایندگی و همکاری در قسمت ارتباط با ما مطرح کنید.

  • نماینده سرویس مانیتوریگ سایت ما : با ارائه سرویس مانیتوریگ به مشتریان خود میتواند درآمدخود را افزایش دهد. بررسی نمایید برنامه نمایندگی فروش اختصاصی.
  • تبلیغ سرویس مانیتورینگ ما : با عضویت در برنامه بازاریابیبرای خود درآمد دوره ای ایجاد نمایید . این شغل پرسودی برای شما خواهد بود , بدون هیچ گونه هزینه ی راه اندازی و بیا پشتیبانی .
  • ترجمه وب سایت: اگردر وب سایت ما زبان بومی شما موجود نیست شما می توانید برای ترجمه ی آن به ما کمک کنید تا هم خودتان و هم زبان های شما از آن بهره مند گردند. این امر نه تنها برای فروش بسیار مهم بوده بلکه کاملا ضرروری می باشد .
  • سرور اسپانسری:ما دائما به دنبال گسترش نظارت بر شبکه های مانیتورینگ شما هستیم و این امر با اختصاص یک سرور جدید ،ارائه سرویس مانیتورینگ رایگان وتبلیغات وسیع در منطقه شما امکان پذیر می باشد شبکه ی مانیتورینگ.
توجه : کارمندان هایپراسپین فقط با زبان انگلیسی پشتیبانی می دهند،ولی شما می توانید با ثبت نام در نمایندگی رسمی فارسی از پشتیبانی فارسی لذت ببرید