سرور اختصاصی

در این قسمت رتبه بندی شرکت های ارائه دهنده خدمات مانیتورینگ براساس درصد uptime سایت ها و سرورهایی است که توسط این شرکت ها بصورت اختصاصی ارائه و مانیتور می شود این روش بهترین مرجع برای محاسبه رنکینگ این شرکت ها می باشد

در حالت کلی اگرهر شرکت هاستینگ بیش از 99.5 % مواقع بدون قطعی فعال باشد ،شرکت معتبر و خوبی به حساب می آید؛ ولی شما باید به امکانات و خدمات دیگر آن نیز از قبیل پشتیبانی , امکانات و قیمت ها توجه کنید.

دستورالعمل برای اضافه کردن کمپانی خود در رده بندی.

انتخاب گزینه برای "رتبه بندی من" یا استفاده از گزینه پیش فرض:

رتبه بندی تایید شده (بر اساس معیارهای من)

شماره نام شرکت Uptime بازه ی زمانی مانیتور (دقیقه) مدت زمان مانیتورینگ (روز) سرور مانیتور میشود
1 madRooster.com 99.982% 5 2621 5
2 Reverse.Net 99.965% 5 4550 3
3 Singlehop 99.955% 5 3067 4
4 Rackspace Managed Hosting 99.950% 5 1484 4
5 ITEasyWeb 99.950% 10 1489 4
6 FDCServers 99.912% 5 5294 3
7 AffordHost Inc. 99.880% 5 495 3
8 Sharktech Inc. 99.500% 2 549 4
9 Net Nation 93.498% 3 1404 3

رتبه بندی تایید شده (شرکت های باقی مانده)

شماره نام شرکت Uptime بازه ی زمانی مانیتور (دقیقه) مدت زمان مانیتورینگ (روز) سرور مانیتور میشود
1 Linode 100.000% 2 178 1
2 Fast-Serv Networks 100.000% 3 5376 1
3 MULTACOM 99.999% 2 5507 1
4 Imagion.com Hosting 99.999% 5 1878 1
5 Hage Hosting 99.996% 3 559 1
6 Fork Networking 99.996% 5 5743 1
7 4theUK Ltd 99.991% 5 636 1
8 zylon internet 99.989% 5 1555 2
9 Interserver 99.988% 5 5263 2
10 Liquid Web, Inc 99.982% 5 5561 1
11 UKHost4u 99.978% 5 2092 1
12 AYKsolutions 99.973% 1 2746 1
13 PoundHost 99.969% 5 5318 1
14 Black Chicken Host 99.963% 5 2759 1
15 Webhosting UK COM Ltd 99.962% 3 3400 1
16 Acens 99.949% 1 4959 1
17 Psychz Networks 99.948% 2 2351 2
18 VIRTBIZ Internet Services 99.944% 5 2541 1
19 Clarity Technology Group, Inc. 99.938% 5 3978 2
20 LeaseWeb 99.937% 5 6011 1
21 OVH 99.930% 2 5626 1
22 QuadraNet 99.929% 5 2769 1
23 Below Zero 99.915% 15 2775 1
24 Claranet 99.900% 15 3617 1
25 SoftLayer 99.889% 2 5324 1
26 Etisalat e-Hosting 99.889% 5 4309 1
27 VERIO 99.885% 2 5037 1
28 OVH.ca 99.857% 8 3424 2
29 Vidahost 99.853% 5 5139 1
30 Ilimit comunicacions 99.789% 5 4359 1
31 Navpoint 99.780% 26 2062 4
32 WebNX 99.767% 5 5087 1
33 Cybercon St. Louis, MO, USA 99.761% 3 4932 1
34 High Availability Hosting 99.731% 5 4705 1
35 Global Crossing 99.730% 5 4563 1
36 Hetzner Germany 99.730% 5 4369 1
37 Domínios.pt 99.713% 5 4732 1
38 FutureHosting 99.696% 15 4427 1
39 EDGOO Networks 99.316% 1 198 1
40 PowWeb 99.248% 5 6210 1
41 Host Gator 99.245% 15 3929 1
42 KEI.pl 98.987% 5 4058 1
43 Rad Web Hosting 98.976% 15 364 1
44 Bargain Host 98.664% 5 949 1
45 Site Ground 96.738% 5 1670 1

رتبه بندی تایید نشده

شماره نام شرکت Uptime بازه ی زمانی مانیتور (دقیقه) مدت زمان مانیتورینگ (روز) سرور مانیتور میشود
1 Vergent 99.984% 5 21 1
2 Crazetech 99.612% 60 5488 1
3 Smart Advisors 99.561% 60 5752 2
  1. شرکت های تایید شده که به مدت بیش 30 روز با بازه ی زمانی کمتر از 60 دقیقه مانیتور شده است. شرکت های تایید نشده کمتر از 30 روز مانیتور شده اند یا بازه زمانی آنها از 60 دقیقه کمتر بوده است.
  2. این قسمت هر 4 ساعت یکبار بروزرسانی می شود. اگر اطلاعات هاست شما همان لحظه وارد نشد تعجب نکنید.
  3. آیا شما هاستینگ هستید؟ می خواهید در این رنکینگ شرکت کنید؟ مراحل زیر را طی کنید
    • برای حساب حرفه ای لطفا ثبت نام کنید
    • امکان تست رابرای سایت یا سرور خود فعال کرده و اطلاعات سرویس دهنده را ذکر نمایید
    • به محض انجام موارد فوق نام شما در این صفحه نمایان خواهد شد
توجه : کارمندان هایپراسپین فقط با زبان انگلیسی پشتیبانی می دهند،ولی شما می توانید با ثبت نام در نمایندگی رسمی فارسی از پشتیبانی فارسی لذت ببرید