Հսմեմատել Ֆրին և Պրոֆեսսիոնալը

Հոդված Անվճար հաշիվ Պրոֆեսիոնալ հաշիվ
Ազդարարող ժամանակամիջոց 60 րոպե 1-60 րոպե (ընտրովի)
Բաղադրյալ ազդարարող դիրքեր Այո Այո
Էլ. փոստի կոնտակտ 1 Անսահմանափակ
SMS կոնտակտ Ոչ Անսահմանափակ, մեկ հաղորդագրություն վճարի USD $0.20 դիմումներրը
Push contact Ոչ Անսահմանափակ
Կանխավճարված ծանուցման կարգավորումներ Ոչ Ծանուցման կաղապարներ, և զանազան կանխավճարված կարգավորումներ
Պահպանվող ցանկ Ոչ Այո
Report retention 1 year Կյանքի տեւողություն
Technical support Ոչ Այո
Հրապարակային զեկուցում Այո, ոչ մի պատվերներ, ոչ մի RSS Այո,պատվերներ, RSS հասանելի է
Մասնակցել Ափթայմ վարկանիշին Ոչ Այո
Խորհուրդ է տրված Անձնական կայքեր Աշխատանքային կայքեր
Հաշիվ Անվճար Ազդարարող: USD $2.00/ամիս
SMS ծանուցում: USD $0.20/SMS

Երբ դուք առաջին անգամ եք գրանցվում, դուք մեխանիկորեն ստանում եք 14 օրվա անվճար փորձարկում Պրոֆեսսիոնալի համար Փորձարկման վերջում , Ձեր հաշիվը կհնացվի, կդարձվի անվճար (Պրոֆեսսիոնալի բացառիկ առանձնահատկություններ կհեռացվեն), կամ Դուք կարող եք բարելավել Պրոֆեսսիոնալը,որ օգտվեք անխափան մոնիտորինգից:

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.