Vanliga frågor (FAQ)

9. Varför ser jag så många korta nedtider?

Om du ser många korta nedtider beror det oftast på korta nätverks avbrott som stockning, BGP routing fel, peering nätverks fel etc.

Dessa problem är ganska vanliga men märks oftast inte av användare pga att de är så korta. Beroende på kvaliteten på ditt nätverk, kommer frekvensen av dessa att variera. Vi har kunder som inte har nedtider överhuvudtaget på ett år, medans andra har korta avbrott då och då. All rapportering är korrekt när vi kontrollerade vår system logg.

För att undvika att få larm vid korta avbrott, kan du specifiera ett gränsvärde så att du endast får larm om avbrottet överstiger gränsvärdet. Till exempel, om din övervaknings intervall är 5 minuter, kan du specifiera att du endast vill ha larm efter ett avbrott längre än 10 min. Detta hjälper att hålla nere antalet onödiga larm.

För att sätta tröskelvärde för meddelande:

  1. Logga in på ditt konto
  2. Gå till Kontakter
  3. "Redigera" den önskade kontakten
  4. sätt till "meddela efter X på varandra följande fel"
Observera: Hyperspin personal förstår enbart engelska och kan inte kommunicera med dig på Svenska. Registrera dig med din officiella Svenska återförsäljare för att få Svenska support.