Vanliga frågor (FAQ)

14. Hur övervakar jag lösenords skyddade webbsidor?

Det finns två autentiseringsmetoder på webben: HTTP-baserad och form-baserad, vi stöder båda metoderna.

En webbplats använder HTTP-baserad autentisering om din webbläsare kan öppna ett fönster där du kan mata in användarnamn och lösenord. För att övervaka denna typ av webbplats:

 1. Logga in på ditt konto
 2. Välj Övervakning -> Lägg till en test
 3. Välj "Övervaka en webbplats"
 4. Fyll i användarnamn och lösenords fälten samt övriga detaljer

Den andra typen av autentisering är form-baserad Webbplatser som använder denna metod har en login prompt på den egna sidan, exempel på detta är webmail såsom Hotmail, Yahoo! Mail och Gmail. Denna autentiseringsmetod fungerar genom att skicka dina uppgifter via formuläret för att verifieras. För att övervaka dessa webbplatser:

 1. Logga in på ditt konto
 2. Välj Övervakning -> Lägg till en test
 3. Välj "Övervaka en webbplats"
 4. Du kan använda Live HTTP Headers / Firebug för att hämta POST data.
 5. Instruktioner för att använda Live HTTP Headers:
  • Installera Live HTTP Headers i Firefox.
  • Öppna formuläret i Firefox. Fyll i det, men skicka det INTE än.
  • Välj Tools menyn och öppna Live HTTP Headers. Rensa bort eventuellt innehåll som visas, så att vi kan se formulärets fråga.
  • Skicka formuläret nu.
  • Lokalisera POST frågan längst upp på Live HTTP Headers fönstret.
  • Kopiera POST URL och data till webbplatsens test formulär. POST datan kan se ut som parameter1=value1&parameter2=value2....
 6. Lägg till nyckelord som visar på godkänd inloggning (ex. Login successful, eller Senaste inloggning var ....) till obligatoriska nyckelords fältet
 7. Valfritt, lägg till nyckelord som visas på felaktig inloggning (ex. Felaktigt användarnamn eller lösenord) i uteslutna nyckelords fältet
 8. Komplettera andra detaljer (men INTE användarnamn och lösenords fälten)

Att konfigurera övervakning för webbplatser som använder form-baserad autentisering kan vara en utmaning. Vi hjälper dig gröna om du känner dig osäker på hur detta skall göras. skicka helt enkelt URL:ens användarnamn och lösenord till oss.

Observera: Hyperspin personal förstår enbart engelska och kan inte kommunicera med dig på Svenska. Registrera dig med din officiella Svenska återförsäljare för att få Svenska support.