Fast uppkoppling

Leverantörer av fasta förbindelser som utnyttjas av våra kunder, sorterade på popularitet hos våra användare.

Instruktioner för lägga till ditt företag till rankningen.

Overifierad lista

Nr. Företags namn Övervakad server
1 AT&T (Fiber Connection) 2
2 Cogent 1
3 Hrvatski Telekom 1
4 Metronet 1
5 SIT BV via Serverius 1
6 Vocus 1
7 Wow Technologies, Inc 1
  1. Värden i den verifierade listan har varit övervakade längre än 30 dagar med övervakningsintervall kortare än 60 minuter. Å andra sidan har värden i den overifierade listan har varit övervakade kortare än 30 dagar med övervakningsintervall längre än 60 minuter.
  2. Denna sida uppdateras var fjärde timma. Avvakta den tiden om din värddator/ISP inte dyker upp omedelbart.
  3. Är du leverantör av webbtjänster? Vill du bli listad i vår rankning? Vänligen följ stegen nedan:
    • Registrera ett Professionellt konto
    • Lägg till en test för din webbplats/server, kom ihåg att mata in "leverantörs information".
    • När du gjort det, kommer ditt namn att dyka upp på denna sidan inom 4 timmar.
Observera: Hyperspin personal förstår enbart engelska och kan inte kommunicera med dig på Svenska. Registrera dig med din officiella Svenska återförsäljare för att få Svenska support.