ส่วนลด

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐาน ส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

Contractual discount is given if you prepaid for a longer period.

ระยะสัญญา ส่วนลดจากระยะสัญญาที่ใช้
ทุกเดือน -
ราย 3 เดือน 5%
ราย 6 เดือน 10%
รายปี 15%

Reseller discount: Resellers enjoy an additional 15% discount over retail prices.

ส่วนลดเพิ่มเติมยังมีอีกถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์

แจ้งให้ทราบ: กรุณาติดต่อสื่อสารกับทีม Hyperspin ด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น ทีมเราไม่สามารถเข้าใจ ภาษาไทย ได้ ลงทะเบียนเป็น official ภาษาไทย reseller เพื่อเข้าร่วมกับการซัพพอร์ท ภาษาไทย