Frequently Asked Questions (FAQ)

5. Paano ko magagamit ang paraan ng pagbayad gamit ang "mga pundo"?

Makakadagdag ka ng pundo sa iyong account tulad lang ng pagdagdag ng pundo mo sa iyong account sa banko. Maingat naming tinatago ang iyong mga pundo at maaaring ninyo itong gamitin sa pagbili ng kahit anong serbisyo galing sa amin. Kung ang pundo ninyo ay bumaba na, magpapadala kami ng mga paalaala para makargahan mo uli ang iyong pundo para sa mga napipintong babayaran.

Tandaan lamang po na ang pagdagdag ng pundo ay hindi kusa o automatikong magsususkribi sa iyo sa aming mga serbisyo. Kailangan mo pa ring mag-signup at mag-suskribi at piliin kung gagamitin mo ba ang mga pundo sa iyong account.

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.