Frequently Asked Questions (FAQ)

19. Gumagamit ako ng T-Mobile USA at hindi ako nakakatanggap ng SMS galing sa iyong serbisyo.

Ang T-Mobile ay nagkakaproblema talaga sa kanyang "peering" sa iba pang mobile providers sa mga nakaraang buwan. Ito ang siyang nagbibigay sa amin ng problema sa pagpapadala ng SMS patungo sa T-Mobile.

Inirerekomenda namin na gamitin ninyo ang email-to-sms na serbisyo ng T-Mobile. Dito, magagamit mo ang YOUR_PHONE_NUMBER@tmomail.net para makatanggap ng SMS. Mangyari lamang po na magpadala muna ng test email patungo sa address na ito. Kung gumagana ito, pwede mong idagdag ito sa iyong account para makatanggap ng mga notipikasyon.

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.