Frequently Asked Questions (FAQ)

7. Sino ang magbibigay ng suporta?

Ang lahat ng paghiling ng suporta ay pupunta sa iyo. Tutulungan mo sila kung kaya mo. Para sa mga problema o isyu na hindi mo kaya, i-PASA mo lang ang kanilang mensahe sa amin para ma resolba namin. Hindi kami diretsong nagbibigay ng suporta sa iyong mga kliente para maipagpatuloy ang aming "anonymity".

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.