Frequently Asked Questions (FAQ)

6. Paano ko malalaman na ang serbisyo nyo ay kasalukuyang ginagamit para mamonitor ang website o server ko?

Kung ang aming user ay gumagamit ng website test or web server test, makikita mo ang "www.hyperspin.com/monitored-by-user-xxxx" bilang referrer sa web server log, kung saan ang xxxxx ay ang pangalan ng user na siyang nagsimula ng pagmamanman.

Para sa ibang test, kailangan mong tingnan at i-check ang iyong router log ng kahit anong traffic (ICMP, SYN, at iba pa) na galing sa amin.

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.