Leased Line

Karaniwan, ang alin mang webhost na may uptime na higit sa 99.5% ay itinuturing na isang mapagkakatiwalaang webhost. Maliban sa uptime, dapat mo ring bigyang halaga ang ibang pang bagay tulad ng klase ng suportang ibinibigay, mga karagdagang aspeto, at ang presyo.

Instructions for adding your company to the ranking.

Unverified Listing

No. Ngalan ng Kompanya Server na Namanmanan
1 Deltacom 1
2 USTINET 1
3 Wow Technologies, Inc 1
  1. Ang mga nakalista sa "verified ranking" ay namanmanan na ng higit pa sa 30 na araw na ang pagitan ng pagmanman ay mas maikli sa 60 mins. Sa kabilang dako naman, ang mga nakalista sa "unverified ranking" ay ang mga namanmanan ng mababa sa 30 na araw o may pagitan na higit sa 60 mins na pagmamanman.
  2. Ang pahinang ito ay binabago bawat 4 na oras. Huwag lang pong mabahala kung ang iyong Web Host/ISP ay hindi lalabas agad.
  3. Are you a webhost? Do you wish to be listed in this ranking? Please follow the steps below:
    • Sign up for a Professional account.
    • Add a test for your website/server, and remember to enter the "provider information".
    • Once you do that, your name would appear on this page within 4 hours.
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.