Hỏi Đáp (FAQ)

17. Làm thế nào để gửi yêu cầu reboot đến nhà cung cấp của tôi khi bị downtime?

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi đển gửi email tự động đến nhà cung cấp của mình khi bị downtime, chẳng hạn như yêu cầu reboot hay các yêu cầu khác liên quan.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Vào Contacts-> Template Thông báo.
 3. Click "Thêm Template Thông báo".
 4. Đổi "Tên Template" thành bất kỳ từ nào bạn muốn, ví dụ: "Nhà cung cấp".
 5. Bạn cũng có thể đổi "From" bằng email riêng của bạn để nhà cung cấp có thể trả trực tiếp đến cho bạn.
 6. Đổi subject sao cho dễ gây chú ý, ví dụ: "Khan cap: Vui long reboot server của toi".
 7. Đổi nội dung message với các chi tiết cần thiết để nhà cung cấp có thể nhận biết được, ví dụ: địa chỉ IP, server ID, rack ID, login, các bước restart dịch vụ hoặc server....
 8. Lưu template.
 9. Vào Contacts-> Thêm Email Contact Mới
 10. Nhập vào email của nhà cung cấp.
 11. Bạn có thể tắt chức năng gửi thông báo UP đến nhà cung cấp, nghĩa là chỉ gửi yêu cầu reboot khi website/server của bạn bị DOWN.
 12. Hãy cài "Thông báo sau X lỗi liên tục" để tránh tình trạng gửi yêu cầu reboot liên tục khi bị short downtime.
 13. Chọn "Nhà cung cấp" như là một "Template Thông báo".
 14. Lưu contact.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.