Hợp tác

Bạn có thể chọn bất kỳ hình thức hợp tác nào dưới đây, hoặc cũng có thể đề xuất một hình thức cộng tác mới bằng cách liên hệ chúng tôi

  • Trở thành đại lý kinh doanh dịch vụ giám sát website cho chúng tôi: kiếm thêm thu nhập hấp dẫn từ dịch vụ giám sát website. Tham khảo chương trình ưu đãi dành cho đại lý.
  • Kinh doanh dịch vụ giám sát website với chúng tôi: Bạn sẽ tạo được thu nhập ổn định cho mình bằng cách tham gia chương trình cộng tác viên. Không cần bạn phải hỗ trợ cho khách hàng, nhưng bạn vẫn được hưởng huê hồng cao trên mỗi khách đã giới thiệu.
  • Dịch thuật website: không thể tìm thấy ngôn ngữ của bạn trên web? Hãy tham gia cộng tác để biên dịch website của chúng tôi, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi và tăng thu nhập cá nhân. Đây là kế hoạch hoàn hảo với sự hợp tác trở thành đại lý của chúng tôi.
  • Tài trợ Server: Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác với các nhà tài trợ server để mở rộng hệ thống giám sát toàn cầu. Bạn cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi trong hệ thống giám sát cũng như quảng cáo đến khách bằng cách tài trợ dedicated server để mở thêm trạm giám sát mới.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.