Shared Hosting

Bảng xếp hạng shared hosting này thể hiện chất lượng thời gian uptime của các nhà cung cấp web hosting được giám sát bởi các khách hàng của chúng tôi. Bảng xếp hạng này nói lên chất lượng của dịch vụ webhost.

Thông thường, các webhost có thời gian uptime lớn hơn 99.5% là rất đáng tin cậy. Ngoài ra bạn cũng cần đánh giá thêm các thông tin khác như hỗ trợ, các chức năng và giá cả.

Hướng dẫn cách đăng ký công ty vào bảng xếp hạng.

Chọn điều kiện cho "Kiểm tra xếp hạng" hoặc sử dụng mặc định:

Bảng xếp hạng (áp dụng các điều kiện)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Hostineer 99.988% 10 3468 10
2 USTINET 99.987% 5 4287 10
3 Ventraip 99.943% 8 1131 11
4 NetValue - Large NZ hosting company 99.903% 2 350 12

Bảng xếp hạng (các công ty khác)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Quick WP Site 100.000% 5 90 1
2 DivisionX Inc. 99.999% 5 4013 1
3 digiSTREAM Hosting Services 99.997% 5 2640 3
4 Hostdroid 99.997% 5 1110 1
5 StreamCast Hosting Services 99.996% 5 2756 3
6 Rackspace Managed Hosting 99.992% 5 917 1
7 WaveNetworks LLC 99.992% 5 412 1
8 FlameNetworks - Enterprise Hosting Solutions 99.991% 3 2358 2
9 Fusioned 99.983% 5 707 1
10 FluidHosting 99.982% 1 4916 1
11 Hosting del Caribe 99.980% 4 985 2
12 entmexico.com 99.980% 5 2789 4
13 AffordHost Inc. 99.979% 5 1089 4
14 Hage Hosting 99.974% 15 354 1
15 Host Gator 99.973% 10 3600 2
16 zylon internet 99.972% 5 1125 2
17 On The Net 99.965% 5 521 1
18 Imagion.com Hosting 99.965% 15 5746 1
19 OVH 99.960% 5 231 1
20 FastMail 99.953% 5 4773 1
21 Maximumasp 99.944% 3 3202 1
22 SiteGround USA 99.942% 3 2241 1
23 AYKsolutions 99.941% 1 2114 2
24 e-hoster 99.939% 3 4148 1
25 Site Hosting 99.937% 3 2420 1
26 A Small Orange 99.937% 5 3000 1
27 White Sands Hosting 99.936% 3 694 1
28 TMD Hosting 99.935% 3 526 1
29 madRooster.com 99.935% 5 1795 8
30 UKHost4u 99.929% 5 1133 1
31 Reliance Data Center 99.923% 1 2158 1
32 PC Extreme B.V. 99.912% 3 4607 1
33 MochaHost 99.905% 15 2298 1
34 Hetzner Germany 99.902% 5 3261 1
35 UK Web.Solutions Direct Ltd 99.896% 5 3628 1
36 FreeWebHostingArea 99.892% 5 2594 3
37 PC Depot 99.888% 15 3846 1
38 One.com 99.886% 1 216 1
39 jan pietruska INTERNETAGENTUR 99.881% 15 633 1
40 Blue Host 99.858% 10 4047 3
41 Skyline Servers 99.855% 10 696 1
42 i5.pl 99.846% 30 5600 1
43 Bargain Host 99.829% 5 2240 7
44 Xenyo Hosting 99.824% 10 1860 1
45 EasyISP.pl 99.824% 30 5381 1
46 Unoeuro 99.821% 5 3577 1
47 Amazon 99.820% 5 3618 2
48 Incredible Host 99.819% 3 1909 2
49 Tyler Lewis 99.795% 5 4547 1
50 Quikey Computer Solutions 99.776% 15 384 3
51 u2-web, LLC 99.770% 2 2175 7
52 DVK Hosting 99.761% 5 4197 1
53 Hostingforyou 99.760% 5 1602 2
54 tox.pl 99.696% 30 5636 1
55 Godaddy.com 99.680% 15 1264 1
56 Pixelgate 99.677% 15 3425 1
57 Navpoint 99.659% 15 1577 2
58 PowWeb 99.539% 5 5781 1
59 SEO Rank NZ 99.421% 5 244 1
60 Combell Cloud Network 99.379% 5 964 1
61 Lunapages 99.230% 5 5497 1
62 Second Mile 99.196% 5 202 1
63 Global IP Networks 98.727% 15 3258 1

Xếp hạng Chưa kiểm tra

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
  1. Để được xếp hạng "đã kiểm tra" phải được giám sát trên 30 ngày với khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút. Ngược lại, xếp hạng "chưa kiểm tra" là chỉ giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút.
  2. Trang này được cập nhật mỗi 4 giờ một lần. Vui lòng chờ nếu Web Host/ISP của bạn vẫn chưa xuất hiện.
  3. Bạn là nhà cung cấp webhost? Nếu muốn tham gia vào bảng xếp hạng xin vui lòng làm theo các bước sau:
    • Đăng ký tài khoản Professional.
    • Tạo test cho website/server của bạn, và hãy nhập vào "thông tin nhà cung cấp".
    • Sau khi hoàn tất, tên doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên trang này trong vòng 4 giờ nữa.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.