Shared Hosting

Bảng xếp hạng shared hosting này thể hiện chất lượng thời gian uptime của các nhà cung cấp web hosting được giám sát bởi các khách hàng của chúng tôi. Bảng xếp hạng này nói lên chất lượng của dịch vụ webhost.

Thông thường, các webhost có thời gian uptime lớn hơn 99.5% là rất đáng tin cậy. Ngoài ra bạn cũng cần đánh giá thêm các thông tin khác như hỗ trợ, các chức năng và giá cả.

Hướng dẫn cách đăng ký công ty vào bảng xếp hạng.

Chọn điều kiện cho "Kiểm tra xếp hạng" hoặc sử dụng mặc định:

Bảng xếp hạng (áp dụng các điều kiện)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 AffordHost Inc. 99.997% 5 493 4
2 NetValue - Large NZ hosting company 99.987% 3 412 5
3 madRooster.com 99.951% 5 2422 8
4 FreeWebHostingArea 99.912% 5 3221 3
5 Bargain Host 99.785% 5 2577 8

Bảng xếp hạng (các công ty khác)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 DivisionX Inc. 99.998% 5 4614 1
2 digiSTREAM Hosting Services 99.997% 5 4632 1
3 Hostdroid 99.997% 5 1737 1
4 Guru Cloud Hosting 99.987% 15 543 1
5 On The Net 99.973% 5 1149 1
6 Host Gator 99.968% 5 6157 1
7 Imagion.com Hosting 99.968% 15 6372 1
8 Hosting del Caribe 99.964% 2 1464 1
9 FluidHosting 99.959% 1 5543 1
10 FastMail 99.959% 5 5400 1
11 One.com 99.955% 1 843 1
12 Fusioned 99.948% 5 1334 1
13 e-hoster 99.947% 3 4775 1
14 A Small Orange 99.947% 5 3627 1
15 White Sands Hosting 99.946% 3 1322 1
16 Site Hosting 99.943% 3 3047 1
17 zylon internet 99.933% 5 1752 2
18 AYKsolutions 99.920% 1 2740 1
19 Hetzner Germany 99.910% 5 3889 1
20 UK Web.Solutions Direct Ltd 99.898% 5 4255 1
21 Ventraip 99.897% 15 4107 2
22 DreamHost 99.885% 18 4033 2
23 Reliance Data Center 99.870% 1 2785 1
24 i5.pl 99.854% 30 6227 1
25 Xenyo Hosting 99.848% 10 2488 1
26 Unoeuro 99.835% 5 4204 1
27 EasyISP.pl 99.831% 30 6008 1
28 FutureHosting 99.817% 5 4655 1
29 Hostingforyou 99.815% 5 2229 2
30 Blue Host 99.814% 5 6125 1
31 Navpoint 99.809% 15 1698 1
32 WaveNetworks LLC 99.793% 5 985 1
33 Tyler Lewis 99.784% 5 5175 1
34 DVK Hosting 99.779% 5 4824 1
35 Godaddy.com 99.769% 15 1891 1
36 Amazon 99.767% 5 4244 2
37 tox.pl 99.719% 30 6263 1
38 PC Depot 99.636% 15 4472 1
39 Combell Cloud Network 99.621% 5 1591 1
40 PowWeb 99.579% 5 6408 1
41 Lunapages 99.298% 5 6125 1
42 Global IP Networks 98.927% 15 3885 1
43 Quikey Computer Solutions 98.422% 15 1011 3

Xếp hạng Chưa kiểm tra

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Sprocket Networks 99.906% 5 18 1
2 InMotion Hosting, Inc 99.834% 5 10 1
  1. Để được xếp hạng "đã kiểm tra" phải được giám sát trên 30 ngày với khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút. Ngược lại, xếp hạng "chưa kiểm tra" là chỉ giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút.
  2. Trang này được cập nhật mỗi 4 giờ một lần. Vui lòng chờ nếu Web Host/ISP của bạn vẫn chưa xuất hiện.
  3. Bạn là nhà cung cấp webhost? Nếu muốn tham gia vào bảng xếp hạng xin vui lòng làm theo các bước sau:
    • Đăng ký tài khoản Professional.
    • Tạo test cho website/server của bạn, và hãy nhập vào "thông tin nhà cung cấp".
    • Sau khi hoàn tất, tên doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên trang này trong vòng 4 giờ nữa.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.