Virtual Private Hosting

Bảng xếp hạng máy chủ ảo này thể hiện chất lượng thời gian uptime của các nhà cung cấp web hosting được giám sát bởi các khách hàng của chúng tôi. Bảng xếp hạng này nói lên chất lượng của dịch vụ webhost.

Thông thường, các webhost có thời gian uptime lớn hơn 99.5% là rất đáng tin cậy. Ngoài ra bạn cũng cần đánh giá thêm các thông tin khác như hỗ trợ, các chức năng và giá cả.

Hướng dẫn cách đăng ký công ty vào bảng xếp hạng.

Chọn điều kiện cho "Kiểm tra xếp hạng" hoặc sử dụng mặc định:

Bảng xếp hạng (áp dụng các điều kiện)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Webecs 99.998% 5 2606 3
2 RocketVPS 99.997% 5 1893 14
3 KnownHost 99.992% 5 2403 325
4 SecureAX Internet 99.989% 10 2716 7
5 madRooster.com 99.983% 5 1013 3
6 Jnet 99.975% 10 2425 29
7 ServInt Internet Services 99.966% 4 1976 5
8 VPS Malaysia 99.956% 10 1043 6
9 FluidHosting 99.944% 1 3662 3
10 Odrioo hosting & webservices 99.821% 5 2875 3
11 RFE Hosting 99.687% 5 449 3
12 Servermania 99.630% 1 804 6
13 Rackspace Managed Hosting 99.576% 7 1217 3
14 CloudVPS 99.456% 5 1466 10
15 Amazon 99.036% 5 1385 18

Bảng xếp hạng (các công ty khác)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Commercial Network Services (UK) 100.000% 5 909 1
2 True 100.000% 5 33 1
3 USTINET 99.999% 5 3594 1
4 Commercial Network Services (New York City) 99.999% 5 909 2
5 SSA Host 99.999% 10 3148 2
6 VPSNine 99.997% 5 469 1
7 Ramnode 99.996% 5 1240 1
8 Web Wide Hosting(New Zealand) 99.996% 5 854 1
9 AWS 99.994% 2 397 1
10 RapidVPS 99.993% 5 2336 1
11 Media Temple 99.990% 5 4041 1
12 TransIP 99.988% 5 749 1
13 Liquid Web, Inc 99.985% 8 2240 2
14 KitCom S.A. 99.977% 15 3348 6
15 Mammoth Networks 99.969% 2 1719 2
16 Godaddy.com 99.965% 1 829 1
17 CJ2 99.965% 5 1163 1
18 Xenyo Hosting 99.961% 10 1050 1
19 PowerVPS 99.960% 5 3646 1
20 CLOUVIDER 99.959% 5 573 1
21 Microsoft Azure 99.953% 15 223 1
22 Skyline Servers 99.945% 15 263 1
23 RAD WEB HOSTING 99.932% 15 134 2
24 ACES 99.926% 15 3286 1
25 HostingPartner.it 99.919% 5 2479 1
26 Your Hosting 99.901% 5 2410 1
27 Web://Xtra 99.900% 15 2574 1
28 Unelink, S.C.P. 99.895% 3 2275 1
29 Host My Site 99.885% 5 3396 1
30 Hostingforyou 99.874% 5 929 2
31 OVH.ca 99.867% 1 3520 1
32 InMotion 99.865% 5 4650 1
33 Prime Hosting 99.858% 5 3696 1
34 ACES-COM 99.855% 15 1350 1
35 KVCHOSTING.COM 99.840% 15 1036 1
36 Webstudio 99.831% 5 2794 1
37 SSDway 99.821% 15 46 1
38 Jst Hosting 99.818% 15 3788 1
39 Host Gator 99.803% 15 575 1
40 LOCAWEB 99.799% 5 2254 1
41 FORTRESS ITX 99.788% 15 4812 1
42 Hostek 99.784% 5 1376 1
43 Agility Applications 99.781% 1 2089 1
44 Select Solutions, LLC 99.711% 5 3976 1
45 Activehost 99.485% 1 4491 1
46 West Host 99.424% 15 3118 1
47 NETISSIME 99.375% 5 1284 1
48 suXus 99.373% 15 1597 5
49 Maximum Internet 99.363% 5 3501 1
50 Solar VPS LLC 99.079% 5 1906 2
51 OVH 97.939% 15 650 1
52 FutureHosting 97.899% 5 1511 1
53 Homelands.com 90.272% 3 1583 1

Xếp hạng Chưa kiểm tra

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 AET Hosting Solutions 100.000% 5 7 1
2 LastHop Enterprise Solutions 99.995% 1 19 2
  1. Để được xếp hạng "đã kiểm tra" phải được giám sát trên 30 ngày với khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút. Ngược lại, xếp hạng "chưa kiểm tra" là chỉ giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút.
  2. Trang này được cập nhật mỗi 4 giờ một lần. Vui lòng chờ nếu Web Host/ISP của bạn vẫn chưa xuất hiện.
  3. Bạn là nhà cung cấp webhost? Nếu muốn tham gia vào bảng xếp hạng xin vui lòng làm theo các bước sau:
    • Đăng ký tài khoản Professional.
    • Tạo test cho website/server của bạn, và hãy nhập vào "thông tin nhà cung cấp".
    • Sau khi hoàn tất, tên doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên trang này trong vòng 4 giờ nữa.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.