Virtual Private Hosting

Bảng xếp hạng máy chủ ảo này thể hiện chất lượng thời gian uptime của các nhà cung cấp web hosting được giám sát bởi các khách hàng của chúng tôi. Bảng xếp hạng này nói lên chất lượng của dịch vụ webhost.

Thông thường, các webhost có thời gian uptime lớn hơn 99.5% là rất đáng tin cậy. Ngoài ra bạn cũng cần đánh giá thêm các thông tin khác như hỗ trợ, các chức năng và giá cả.

Hướng dẫn cách đăng ký công ty vào bảng xếp hạng.

Chọn điều kiện cho "Kiểm tra xếp hạng" hoặc sử dụng mặc định:

Bảng xếp hạng (áp dụng các điều kiện)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 KnownHost 99.992% 5 4959 10
2 SecureAX Internet 99.990% 10 4301 5
3 madRooster.com 99.983% 5 2419 3
4 VPS Malaysia 99.977% 10 2371 4
5 RFE Hosting 99.879% 5 1873 3
6 CloudVPS 99.654% 5 2889 10
7 Amazon 96.189% 4 2357 6

Bảng xếp hạng (các công ty khác)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Names.co.uk 100.000% 15 148 1
2 Microsoft Azure 99.995% 5 1039 1
3 ScalaHosting 99.995% 5 143 2
4 Fusioned 99.985% 5 1334 1
5 VPSNine 99.981% 5 1892 1
6 Media Temple 99.981% 10 5465 1
7 KitCom S.A. 99.978% 15 5270 4
8 True 99.975% 5 1456 1
9 Host Gator 99.956% 10 865 1
10 Hosting del Caribe 99.942% 5 1287 1
11 AWS 99.937% 3 1387 1
12 ServInt Internet Services 99.936% 15 5604 1
13 Web://Xtra 99.933% 15 3998 1
14 Hostingforyou 99.919% 5 1526 2
15 Net Nation 99.917% 3 163 1
16 KVCHOSTING.COM 99.904% 15 2460 1
17 Jst Hosting 99.863% 15 5212 1
18 FORTRESS ITX 99.829% 15 6234 1
19 LOCAWEB 99.825% 5 3659 1
20 Vodien 99.822% 1 4411 1
21 Neostrada 99.798% 3 163 2
22 Prime Hosting 99.782% 5 5119 1
23 ITEasyWeb 99.726% 10 1318 1
24 Hage Hosting 99.698% 15 4043 1
25 Host Europe 99.680% 5 1428 1
26 Rackspace Managed Hosting 99.589% 3 3089 2
27 Maximum Internet 99.518% 5 4895 1
28 West Host 99.507% 15 4542 1
29 Serverion.com 99.431% 5 550 2
30 FutureHosting 98.757% 5 2935 1
31 Digital Ocean 98.336% 15 825 2
32 Homelands.com 89.111% 5 3007 1

Xếp hạng Chưa kiểm tra

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
  1. Để được xếp hạng "đã kiểm tra" phải được giám sát trên 30 ngày với khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút. Ngược lại, xếp hạng "chưa kiểm tra" là chỉ giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút.
  2. Trang này được cập nhật mỗi 4 giờ một lần. Vui lòng chờ nếu Web Host/ISP của bạn vẫn chưa xuất hiện.
  3. Bạn là nhà cung cấp webhost? Nếu muốn tham gia vào bảng xếp hạng xin vui lòng làm theo các bước sau:
    • Đăng ký tài khoản Professional.
    • Tạo test cho website/server của bạn, và hãy nhập vào "thông tin nhà cung cấp".
    • Sau khi hoàn tất, tên doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên trang này trong vòng 4 giờ nữa.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.