Dedicated Hosting

Bảng xếp hạng máy chủ dedicated này thể hiện chất lượng thời gian uptime của các nhà cung cấp web hosting được giám sát bởi các khách hàng của chúng tôi. Bảng xếp hạng này nói lên chất lượng của dịch vụ webhost.

Thông thường, các webhost có thời gian uptime lớn hơn 99.5% là rất đáng tin cậy. Ngoài ra bạn cũng cần đánh giá thêm các thông tin khác như hỗ trợ, các chức năng và giá cả.

Hướng dẫn cách đăng ký công ty vào bảng xếp hạng.

Chọn điều kiện cho "Kiểm tra xếp hạng" hoặc sử dụng mặc định:

Bảng xếp hạng (áp dụng các điều kiện)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 madRooster.com 99.982% 5 2618 5
2 Reverse.Net 99.965% 5 4548 3
3 Singlehop 99.956% 5 3065 4
4 Rackspace Managed Hosting 99.950% 5 1481 4
5 ITEasyWeb 99.950% 10 1486 4
6 FDCServers 99.912% 5 5292 3
7 AffordHost Inc. 99.880% 5 493 3
8 Sharktech Inc. 99.497% 2 547 4
9 Net Nation 93.496% 3 1402 3

Bảng xếp hạng (các công ty khác)

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Linode 100.000% 2 175 1
2 Fast-Serv Networks 100.000% 3 5374 1
3 MULTACOM 99.999% 2 5505 1
4 Imagion.com Hosting 99.999% 5 1875 1
5 Hage Hosting 99.996% 3 557 1
6 Fork Networking 99.996% 5 5741 1
7 4theUK Ltd 99.991% 5 633 1
8 zylon internet 99.989% 5 1552 2
9 Interserver 99.988% 5 5260 2
10 Liquid Web, Inc 99.982% 5 5558 1
11 UKHost4u 99.978% 5 2090 1
12 AYKsolutions 99.973% 1 2743 1
13 PoundHost 99.969% 5 5315 1
14 Black Chicken Host 99.963% 5 2756 1
15 Webhosting UK COM Ltd 99.962% 3 3397 1
16 Acens 99.949% 1 4956 1
17 Psychz Networks 99.948% 2 2348 2
18 VIRTBIZ Internet Services 99.944% 5 2538 1
19 Clarity Technology Group, Inc. 99.938% 5 3975 2
20 LeaseWeb 99.937% 5 6009 1
21 OVH 99.930% 2 5623 1
22 QuadraNet 99.929% 5 2766 1
23 Below Zero 99.915% 15 2772 1
24 Claranet 99.900% 15 3615 1
25 SoftLayer 99.889% 2 5322 1
26 Etisalat e-Hosting 99.889% 5 4306 1
27 VERIO 99.885% 2 5035 1
28 OVH.ca 99.857% 8 3422 2
29 Vidahost 99.853% 5 5136 1
30 Ilimit comunicacions 99.789% 5 4356 1
31 Navpoint 99.780% 26 2059 4
32 WebNX 99.767% 5 5084 1
33 High Availability Hosting 99.730% 5 4702 1
34 Global Crossing 99.730% 5 4560 1
35 Hetzner Germany 99.730% 5 4367 1
36 Domínios.pt 99.712% 5 4729 1
37 FutureHosting 99.696% 15 4424 1
38 EDGOO Networks 99.310% 1 195 1
39 PowWeb 99.247% 5 6207 1
40 Host Gator 99.244% 15 3926 1
41 KEI.pl 98.986% 5 4056 1
42 Rad Web Hosting 98.968% 15 361 1
43 Bargain Host 98.660% 5 946 1
44 Site Ground 96.733% 5 1668 1

Xếp hạng Chưa kiểm tra

No. Tên công ty Uptime Khoảng thời gian giám sát (phút) Đã giám sát (ngày) Server được giám sát
1 Vergent 99.981% 5 18 1
2 Crazetech 99.612% 60 5485 1
3 Smart Advisors 99.561% 60 5749 2
  1. Để được xếp hạng "đã kiểm tra" phải được giám sát trên 30 ngày với khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút. Ngược lại, xếp hạng "chưa kiểm tra" là chỉ giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút.
  2. Trang này được cập nhật mỗi 4 giờ một lần. Vui lòng chờ nếu Web Host/ISP của bạn vẫn chưa xuất hiện.
  3. Bạn là nhà cung cấp webhost? Nếu muốn tham gia vào bảng xếp hạng xin vui lòng làm theo các bước sau:
    • Đăng ký tài khoản Professional.
    • Tạo test cho website/server của bạn, và hãy nhập vào "thông tin nhà cung cấp".
    • Sau khi hoàn tất, tên doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trên trang này trong vòng 4 giờ nữa.
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.