Giám sát Server

24 x 7 x 365 Giám sát server liên tục

Bất kể hoạt động của database, web, mail, DNS hay bất kỳ server nào, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn giám sát sức khỏe của chúng. Hãy để cho dịch vụ tự động của chúng tôi thay thế bạn thực hiện công việc giám sát mệt mỏi này, và bạn có thể thảnh thơi không cần ngồi túc trực liên tục trên máy nữa.

Hỗ trợ đa phương thức

 • ping: kiểm tra kết nối internet
 • FTP (port 21): kiểm tra hoạt động download và upload file
 • SSH (port 22): kiểm tra kết nối bảo mật điều khiển từ xa
 • SMTP (port 25): kiểm tra hoạt động cổng gửi mail
 • DNS (port 53): kiểm tra xem domain có được phân giải chính xác không
 • HTTP (port 80): kiểm tra hoạt động của website
 • POP3 (port 110): kiểm tra hoạt động cổng nhận mail
 • IMAP (port 143): kiểm tra hoạt động cổng nhận mail
 • HTTPS (port 443): kiểm tra cổng bảo mật của website
 • MySQL (port 3306): kiểm tra xem MySQL database có đang hoạt động không
 • Port bất kỳ: chúng tôi có thể giám sát cổng dịch vụ bất kỳ nào dùng phương thức TCP/IP

Chức năng cơ bản

 1. Email, tin SMS và tin nhắn push trên di động
 2. Báo cáo uptime & hoạt động
 3. Thể hiện báo cáo dạng "Live Status Report" trên website của bạn.
 4. Gửi yêu cầu reboot khi bị downtime
 5. Vị trí giám sát toàn cầu
 6. Loại trừ báo động sai
 7. Không phần mềm cài đặt
 8. Xem chi tiết các chức năng
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.