Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

17. Πως στέλνω αυτόματα αίτημα επανεκκίνησης στον πάροχό μου κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας για να στέλνετε αυτόματα email στον πάροχό σας κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας, για να ζητήσετε επανεκκίνηση ή οποιαδήποτε επιπλέον διερεύνηση.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Πηγαίνετε στις Επαφές -> Πρότυπο Ειδοποίησης.
 3. Πατήστε "Προσθήκη Νέου Προτύπου Ειδοποίησης".
 4. Αλλάξτε το "Όνομα Προτύπου" σε κάτι προφανές, πχ. "Ο Πάροχός Μου".
 5. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το "Από" στο δικό σας email έτσι ώστε ο πάροχός σας να μπορεί να απαντήσει απευθείας σε εσάς.
 6. Αλλάξτε το θέμα σε κάτι που τραβάει την προσοχή, πχ. "ΕΠΕΙΓΟΝ: Παρακαλώ επανεκκινήστε τον server μου".
 7. Αλλάξτε το μήνυμα για να συμπεριλάβετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να παρέχετε στον ISP, πχ. διεύθυνση IP, server ID, ID συστοιχίας, στοιχεία εισόδου, βήματα για την επανεκκίνηση της υπηρεσίας ή του server κλπ.
 8. Αποθηκεύστε το πρότυπο.
 9. Πηγαίνετε στις Επαφές -> Προσθήκη Νέας Επαφής Email.
 10. Εισάγετε το email έκτακτης ανάγκης του παρόχου σας.
 11. Μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε την αποστολή ειδοποίησης UP στον πάροχό σας, δηλαδή αποστολή μόνο του αιτήματος επανεκκίνησης όταν το website/server βγαίνει εκτός λειτουργίας.
 12. Μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε την "Ειδοποίηση μετά από X διαδοχικά λάθη" για να εμποδίσετε την αποστολή του αιτήματος επανεκκίνησης για πολύ σύντομα διαστήματα εκτός λειτουργίας (πιθανόν μικρά προβλήματα δικτύου).
 13. Επιλέξτε "Ο Πάροχός Μου" σαν το "Πρότυπο Ειδοποίησης".
 14. Αποθήκευση επαφής.
Σημείωση: Το προσωπικό της Hyperspin επικοινωνεί μόνο στα αγγλικά και δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σε Ελληνικά. Εγγραφείτε στο επίσημο Ελληνικά μεταπωλητή για να λάβετε Ελληνικά υποστήριξη.